Important Links for Redmi 1S Development!

                                    Important Links for Redmi 1S Development! 


———————————————————————————————-
MIUI V5 >> http://en.miui.com/download-226.html#325

FLASHING GUIDE >>http://en.miui.com/thread-11242-1-1.html
———————————————————————————————-
MIUI DEVELOPER ROM>> http://en.miui.com/download-226.html

FLASHING GUIDE >>http://en.miui.com/thread-11242-1-1.html
———————————————————————————————-
MIUI GLOBAL STABLE ROMs For Redmi 1s → http://en.miui.com/download-226.html#325


(MIUI 7 GLOBAL STABLE DIRECT LINK >> http://obigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KHCMICI/miui_HM1SWCGlobal_V7.0.5.0.KHCMICI_e3d1ce758f_4.4.zip)

REVIEW AND INSTALLATION GUIDE (MIUI 6 STABLE) >> http://en.miui.com/thread-130118-1-1.html

MIUI OFFICIAL^ROM^ FLASHING GUIDE >> http://en.miui.com/thread-11242-1-1.html
———————————————————————————————-
CHINESE MIUI ROM  >> http://en.miui.com/download-226.html#305

REVIEW 5.6.18 >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/miui-6-chinese-5618-kk-based-rom-review.html or http://en.miui.com/thread-126318-1-1.html

REVIEW 5.6.25 >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/07/miui-6-chinese-5625-kk-based-rom-review.html or http://en.miui.com/thread-128367-1-1.html 

REVIEW of MIUI 7 Chinese Beta ROM > http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/08/miui-7-chinese-beta-rom-kitkat-based.html?m=1
———————————————————————————————-
MIUI PRO ROM  (European ROM) → http://miuipro.ru/rommgr/device_view/325/

REVIEW 5.5.8 PRO >> http://en.miui.com/thread-111434-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/miui-v6-pro-with-ota-updates-review_9.html

REVIEW 5.6.11 PRO >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/miui-6-pro-5611-kk-based-rom-review.html or http://en.miui.com/thread-126314-1-1.html

REVIEW 5.6.18 PRO >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/miui-6-pro-5618-kk-based-rom-review.html OR http://en.miui.com/thread-128381-1-1.html ^_^

REVIEW 5.6.25 PRO >>http://en.miui.com/thread-129384-1-1.html OR http://himanshudhoopia.blogspot.com/2015/07/miui-6-pro-5625-kk-based-rom-review.html
———————————————————————————————-
Miui 6 or later by “Acid” >> (Chinese ROM bloatwares are removed in this rom by Acid dev)→ http://htcfanboys.com/download/acid/?action=list&folder=28759
———————————————————————————————-
MIUI v6 and v7 and later ROMs by “SYHOST” and others >> http://en.miui.com/thread-81385-1-1.html
———————————————————————————————-
N̅O̅W̅ ̅ ̅S̅O̅M̅E̅ ̅P̅E̅O̅P̅L̅E̅ ̅M̅I̅G̅H̅T̅ ̅G̅E̅T̅ ̅C̅O̅N̅F̅U̅S̅E̅D̅ ̅O̅V̅E̅R̅ ̅T̅H̅E̅ ̅S̅E̅L̅E̅C̅T̅I̅O̅N̅ ̅O̅F̅ ̅M̅A̅N̅Y̅ ̅M̅I̅U̅I̅ ̅R̅O̅M̅S̅ ̅A̅B̅O̅V̅E̅.̅.̅ ̅W̅E̅L̅L̅ ̅I̅ ̅R̅E̅C̅O̅M̅M̅E̅N̅D̅ ̅G̅L̅O̅B̅A̅L̅ ̅T̅H̅E̅N̅ ̅M̅I̅U̅I̅ ̅P̅R̅O̅ ̅A̅N̅D̅ ̅T̅H̅E̅N̅ ̅C̅H̅I̅N̅E̅S̅E̅ ̅R̅O̅M̅ ̅:̅)̅
———————————————————————————————-

Xcelerate Kernel for MIUI ROMs → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/kernel-xcelerate-t3000173 or http://en.miui.com/thread-120019-1-1.html 🙂
———————————————————————————————-
Balika Kernel for Miui 6 & later → https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347760953 (check Dkiller Miui forum {http://en.miui.com/thread-81385-1-1.html} for latest updates of kernel)MODs FOR MIUI ROMs >> http://en.miui.com/thread-160027-1-1.html
Advance Power Menu >> http://en.miui.com/thread-158450-1-1.html
———————————————————————————————-
Main Thread for MOKEE ROM → http://en.miui.com/thread-94779-1-1.html

DIRECT DOWNLOAD LINK >> http://download.mokeedev.com/?device=armani

REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/mokee-rom-511-based-25th-june-build.html or http://en.miui.com/thread-126319-1-1.html
———————————————————————————————-
Main Thread of CM11 ARMANI ROM → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/rom-unofficial-cyanogenmod-11-t2909757

INSTALLATION & REVIEW>> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/03/cyanogenmod-11-for-redmi-1s.html?m=1


REVIEW CM11 R27 >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/07/cm11-r27-kk-based-rom-review.html?m=1

———————————————————————————————-
Main Thread of CM12 [5.0.2] Armani Devs ROM→ http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/rom-cyanogenmod-12-0-t3062216
———————————————————————————————
Main thread of CM 12.1 [5.1.1] Armani Devs→ http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/rom-cyanogenmod-12-1-t3075376

INSTALLATION GUIDE>>http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/cynogenmod-121-unofficial-by-armani-devs.html or http://en.miui.com/thread-126386-1-1.html

REVIEW OF R10 >>http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/review-cm121-r10-511-based-rom.html or http://en.miui.com/thread-126310-1-1.html 🙂

REVIEW OF R11 → http://en.miui.com/thread-128369-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/cm121-r11-511-based-review.html?m=1
————————————————————————————————————————————————–
Main thread of Beast Kernel → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/kernel-beast-kernel-t2998620
———————————————————————————————-
Direct download link of Beast Kernel for Mokke R1,Syhost R1,CM12.1 R1 by Armani devs ROM (only 3)→ https://drive.google.com/folderview?id=0B62qveXKuKW_NzUtejVNRGh0RU0  (Outdated)
———————————————————————————————-
Direct link of Beast Kernel fo KitKat and Lollipop based ROMs→ http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=7606#downloads
——————————————————————————————————————————————————————————————–
Main thread for Xcelerate kernel → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/kernel-xcelerate-t3000173. ✈✈✈
———————————————————————————————-
Direct download link for Xcelerate kernel for Kitkat & Lollipop based ROMs → https://github.com/zeroblade1984/armani_kernel/wiki/Downloads (for latest)
OR http://sourceforge.net/projects/xceedxcelerate/files/Armani/ (old)
———————————————————————————————-
Main Thread for Carbon Kernel → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/orig-development/kernel-carbon-kernel-v1-0-t3011026

DIRECT DOWNLOAD >> http://d-h.st/users/tarun93/?fld_id=43690#files
———————————————————————————————-

GOD’S KERNEL >> http://d-h.st/TA6J

CARBON AND GOD KERNEL IS BY TARUN ,CHECK REGULARLY HIS FILES FOR BETA,TEST,FINAL BUILDS >> http://d-h.st/users/tarun93/?fld_id=0#files 
———————————————————————————————-
Other Kernels for Redmi 1S >> http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/#kernels 😉
———————————————————————————————

RISE OS- MIUI BASED ROM →  http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rise-ui-t3031363 or http://en.miui.com/thread-111408-1-1.html
———————————————————————————————-
TEMASEK ROM by ZERO BLADE (Xcelerate Kernel Maker)  → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-temasek-t3174115 or http://en.miui.com/thread-143133-1-1.html
———————————————————————————————-
Resurrection Remix OFFICIAL ROM → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-resurrection-remix-lollipop-v5-3-9-t3069027

REVIEW>> http://en.miui.com/thread-111240-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/resurrection-remix-rom-511-based-review.html
———————————————————————————————
SLIM SABER ROM  **[DISCONTINUED]** → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-slimsaber-armani-t3121040 OR http://en.miui.com/thread-122120-1-1.html


REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/slim-saber-v2-511-based-review.html   **[DISCONTINUED]**
———————————————————————————————

XENON HD ROM>>http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-xenon-hd-t3109081s
———————————————————————————————
AICP ROM →
http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-android-ice-cold-project-9-0-t3076927

REVIEW>>http://en.miui.com/thread-109266-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/review-aicp-rom-511-based.html

REVIEW 15/6/15 >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/aicp-rom-20150615-build-511-based.html or http://en.miui.com/thread-126308-1-1.html
———————————————————————————————
VALIDUS OFFICIAL ROM → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-gzr-validus-rom-lollipop-v8-0-armani-t3086918

REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/validus-rom-511-based-11-june-review.html
———————————————————————————————
FLEX ROM **[DISCONTINUED]** → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-flex-os-t3088549

DIRECT LINK FOR ROM >>http://get.flex-os.com/armani/

Review >> http://en.miui.com/thread-111937-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/review-flex-rom-511-based.html  **[DISCONTINUED]**
———————————————————————————————
NAMELESS ROM → http://en.miui.com/thread-105710-1-1.html

DIRECT LINK FOR ROM >> http://d-h.st/users/tarun93/?fld_id=44109#files
———————————————————————————————
BLISSPOP ROM→http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-blisspop-v2-2-t3062840

DIRECT LINK FOR ROM >>https://basketbuild.com/devs/TheStrix/BlissPop/armani
———————————————————————————————

ORION ROM →http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-orionlp-rom-armani-t3150060 or http://en.miui.com/thread-129221-1-1.html

REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/07/orion-rom-511-based-review.html
———————————————————————————————
SOKP PROJECT ROM→http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/armani-t3067385

DIRECT LINK FOR ROM >> http://downloads.sonic-developers.com/armani/

SOKP 5.1 Review >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/sokp-rom-51-based-review.html

SOKP 5.1.1 R2 Review >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/sokp-rom-511-based-review.html

SOKP 5.1.1 R3.1 Review >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/sokp-rom-511-r31-based-review.html or http://en.miui.com/thread-122563-1-1.html

SOKP 5.1.1 R4 Review >>http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/sokp-r4-511-based-review.html or http://en.miui.com/thread-126311-1-1.html
———————————————————————————————
GLADE OFFICIAL ROM→ http://en.miui.com/thread-98408-1-1.html or http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-glade-rom-t3067367

DIRECT LINK FOR ROM >>http://sourceforge.net/projects/teamglade/files/Official/Armani/
———————————————————————————————
CANDY ROM → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-candy5-armani-t3100917
———————————————————————————————
CARBON ROM→ http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-carbon-rom-r1-beta-t3104330

REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/carbon-rom-511-based-review.html
———————————————————————————————
CM12.1 PLUS ROM POWERED BY MOONLIGHT ROM →
http://en.miui.com/thread-106359-1-1.html
———————————————————————————————
EUPHORIA ROM **[DISCONTINUED]** → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/5-1-1-euphoria-os-r1-t3099144

REVIEW>> http://en.miui.com/thread-111935-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/europhia-rom-511-based-review.html  **[DISCONTINUED]**
———————————————————————————————
CYANIDE L ROM → http://forum.xda-developers.com/redmi-1s/development/rom-cyanide-l-t3100449

Review → http://en.miui.com/thread-111922-1-1.html or http://himanshudhoopia.blogspot.com/2015/05/cyanide-l-rom-511-based-review.html
———————————————————————————————
PARANOID ROM → http://en.miui.com/thread-112728-1-1.html

DIRECT LINK FOR ROM >>http://aospal.com/roms/armani/ )

REVIEW >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/05/paranoid-rom-511-based-review.html OR http://en.miui.com/thread-113611-1-1.html

2nd REVIEW (19th JUNE) >> http://himanshudhoopia.blogspot.in/2015/06/paranoid-rom-511-rom-19-june-review.html or http://en.miui.com/thread-126316-1-1.html
———————————————————————————————
CrDroid ROM **[DISCONTINUED]**  >> http://d-h.st/users/tarun93/?fld_id=44686#files  **[DISCONTINUED]**
———————————————————————————————
LaceUp ROM or DOTT {KK Based} →http://en.miui.com/thread-76870-1-1.html
———————————————————————————————
Gapps 5.0 and Kitkat → https://basketbuild.com/gapps
———————————————————————————————-
Gapps 5.0 and 5.1 MINIMAL EDITION → http://forum.xda-developers.com/android/software/gapps-google-apps-minimal-edition-t2943330
———————————————————————————————-
Gapps 5.1 NANO → http://downloadandroidfiles.org/file.php/?File=/Gapps/Lollipop/Android%205.1.X/pa_gapps-modular-nano-5.1-20150315-signed.zip
———————————————————————————————-
Xposed for 5.0/5.1.x → http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811
———————————————————————————————-
———————————————————————————————-
Walkman for 4.2+ Kitkat & 5.0+ Lollipop ROMs →
https://www.mediafire.com/folder/4y4d8we11ote0/XZ3_WALKMAN_v3.6_Beta

(Source link for guide→http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=60004942&postcount=2549 ) (Simply flash by Recovery that’s all)

or SIMPLY FLASH DOLBY DIGITAL PLUS UNIVERSAL (below is link) ..which includes Walkman,Sound Hd etc . 😉
———————————————————————————————-
Dolby Digital Plus FOR ALL CM 12.1 based Lollipop ROMS!  → http://en.miui.com/thread-127007-1-1.html (recommended) .In this thread better search for ” DOLBY DIGITAL PLUS UNIVERSAL FOR ALL ROM”and flash the latest version or you can check http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=10834
———————————————————————————————-
Viper → http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2191223
—————————————————————————————————–
Dolby Atmos 4.3+ → http://forum.xda-developers.com/android/apps-games/mod-dolby-atmos-t3109446

Direct Download Link → http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=9817#downloads
———————————————————————————————-

My Mi Profile >>> http://en.miui.com/index.php?601185700
—————————————————————————————————–
Dev host files (TWRP & Philz) recoveries, xposed (for kitkat) mods and blah) → http://d-h.st/users/himanshudhoopia 😀
———————————————————————————————-
My blog → http://himanshudhoopia.blogspot.in (it’s stupid seriously) ^_^
—————————————————————-

AND PREVIOUS PIN POST >> https://www.facebook.com/groups/redmi1sindia/permalink/970407242971759/ 🙂


FOLLOW PAGE I WILL SENT LINK DOWNLOAD FOR YOU. THANKS!

More from my site

Leave a Comment